Jászberényben M. Aquináta nővérünk szent Rozália díjat vehetett át

 

Szent Rozália emléknapján a főtemplomban dr. Medvegy János apátplébános mutatott be szentmisét. Részletesen beszélt a 35 évet élt szent Ferenc életéről és a jászok életében játszott szerepéről. A Jászságban több helyen, városunkban is építettek fogadalmi kápolnát, hogy megszabadulhassanak egy súlyos járványtól. Az egykori királyi sarj sírját évszázadokkal később találták meg.

tovább

 

 

 

2010. október 15-18.

Káptalan a Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendjében

Esztergomban tartotta 2010. október 15 és 18-ika között közösségünk a választó nagykáptalanját. Különböző készületek előzték ezt meg mind közösségileg, mind egyénileg. Paskai László bíboros, ny. esztergom–budapesti érsek vizitációjával segítette közösségünk megújulási törekvéseit, ezt követően vett részt  a káptalanon is A közösség megválasztotta a következő négy évre tisztségviselőit. Az általános főnöknő Takács M. Klarissza, első tanácsos és vikária Rosu M. Jácinta, második tanácsos és általános titkár Kóródi M. Veronika, harmadik tanácsos és általános gondnok Érsek M. Anna, a negyedik tanácsos Rosu M. Marianna lett.

 

2010. október 2.

Nagymaros 2010 Ősz

Közösségünkből többen részt vettek idén is a Nagymarosi találkozón. Bár elég hideg volt, nagy számban vettek rajta részt az érdeklődő fiatalok. Idén úgy tűnt, talán fiatalodik a résztvevő társaság. A szekciók között szerepelt a szerzetesnők fakultációja ismét, ahol aktívan bekapcsolódhattak nővéreink is. Klarissza és Anna nővér kiscsoport vezetéssel, Ágnes nővér pedig az előadáshoz kapcsolódó rövid tanúságtétellel. Számos érdeklődő vett részt ebben a programban, amit egy szép liturgikus tánc zárt.

 

 

2010. szeptember 24.

Visegrádi kirándulás a Betánia dolgozóival

2010. szeptember 24-én két autóval indultunk a Betánia összes dolgozójával kirándulni. Anna nővér Lúcia nővér és Veronika nővér volt, akik ez idő alatt helyt álltak az otthonban. Esztergomból autóbusszal mentünk tovább Visegrádra, ahol egy vári kirándulást tettünk. Ebéd közben, részese lehettünk egy kétnyelvű házasságkötési ceremóniának. Gyönyörű időnk volt egész nap! Hazafelé külön csak minket szállító szárnyashajó repített minket. Szép napunk volt!

 

 

2010. szeptember 12.

Fogadalomtétel a Ferences Szegénygondozó Nővéreknél

2010. szeptember 12-én Mária neve napjának ünnepén a Ferences Szegénygondozó Nővérek egész közössége ünnepelt. Két új nővér a noviciátus éve után, egy éves ideiglenes fogadalmat tett. Az esztergomi ferences templomban Petrovics Mária Lúcia és Magó Mária Teréz mondták ki az igent és jegyezték el magukat Jézussal, aki megragadta őket.

 

 

2010. szeptember 5.

Keresztelő Esztergomban

Kolompár Erzsike hittanosunknak megszületett negyedik és ötödik gyermekként két ikertestvére, Anna és Karcsika. Mivel nem voltak erre igazán fölkészülve sok mindenben kellett őket támogatni. A nehézségek ellenére is, Istennek hála, az anyuka vállalta, hogy világra hozza őket. A nagy rokonság egy része a Jehova Tanúihoz tartozik. Többszöri beszélgetésünk, találkozásaink eredményeképpen sikerült őket a katolikus hitükben megerősíteni. Küzdöttünk értük, segítettünk megszervezni a keresztelőt. Végül szeptember elején a szent Anna templomban László atya keresztvizet öntött kis fejecskéjükre. Örömmel vettünk mi nővérek is részt rajta.

2010. augusztus

Növendék kirándulás

Augusztus első hetében közösségünk növendék tagjai közös kirándulásra vonatoztak M. Marianna és M. Veronika vezetésével Pécsre és környékére. Utunk célja a közös együttlét, közös élményszerzés, és mellette gyökereink megismerése is volt. Alapító nővéreink közül ketten innen származnak. Próbáltuk több-kevesebb sikerrel megkeresni azokat a helyeket, ahol ők is megfordulhattak. Ilyen volt az iskola, a ferences templom, a szülőházuk… Részünk volt a kirándulás örömében, a fürdőzésben, és mindemellett játszottunk is eleget. Meg kellett egy logikai mondókával tanulni a szállásunk számzárát, hogy mindenki be tudjon jönni az ajtón. „Karcsi bácsi hány éves volt akkor, amikor lépcsőkön oda vissza kellett másznia…” Szóval a beavatottak megjegyezték, és be tudtak jutni a házba. Múzeumokban jártunk, láttuk a Munkácsi Trilógiát. Sütöttünk-főztünk, de az is jó volt, amikor habitusban két nagy óriáspizzát vásároltunk, és mentünk vele végig a városon.

2010. augusztus

Elkészült a Siófoki új kapu

Egész nyári munka után elkészült siófoki házunk kertjének, kerítésének a felújítása. M. Jácinta és M. Rita nővér mellett a siófoki lelkes hívek sokat segítettek és két kezükkel festették a fa léceket heteken keresztül.

 

2010. július 12-17.

Hivatástisztázó lelkigyakorlat lányoknak - Ki az én testvérem?

Mátraverebély-Szentkút adott otthont idén ismét a 2010-es nyári lelkigyakorlatnak. Nyolcan vettek részt a hivatástisztázó lelkigyakorlatunkon, melyet M. Jácinta és M. Anna nővér vezetett. Testvériséget csak közösségben lehet élni/megélni – volt a téma, melyet különböző szempont szerint vizsgáltak meg. A lelkigyakorlat első felében Jézus kapcsolata került előtérbe  Atyjával, tanítványaival, és az emberekkel. Majd szent Ferenc kapcsolatait vették szemük elé. Isten-kapcsolatát, a testvérekhez kapcsolódó életét, a szerzetesközösségen belül és a szolgálat során bármilyen segítséget keresővel való  testvériség megélését. Lelkigyakorlat napjait a zsolozsmaimádság és a szentmise keretezte, az esti programokon pedig Szent Ferenc szeráfi rózsafüzérét imádkozták, liturgikus táncokat tanultak, és természetesen volt szentségimádás is a hét koronájaként. A szabadidőben a természetben sétálva mélyedhettek el Isten szeretetében a jelenlévők. Volt, aki a remetebarlangoknál keresett menedéket.

2010. június 26.

M. Klarissza nővérünk diplomaátadása

3 év egri tanulmányok után M. Klarissza nővér diplomaosztó ünnepségére került sor. A Diplomákat egy szép szentmise keretében adták át. A nővérközösség tagjain kívül Klarissza nővér édesanyja és testvére családja is részt vett rajta. Utána egy kellemes közös ebéddel folytatódott az ünnep, majd Eger várát kellett elfoglalni, bevenni. Így adtunk hálát a Jóistennek.

 

 

2010. június 3.

Esztergomban közösségi ünnep volt az idei Úrnapja

Rendünk fő ünnepe: Úrnapja – idén M. Ágnes nővér újította meg ideiglenes fogadalmát egy évre, és mellette három jubileumot ünnepeltünk: M. Gizella és M. Loyola 70 éves, és M. Klára nővér 25 éves szerzetesi fogadalmát.

A délelőtti elmélkedéshez mindannyian választhattunk egy-egy cserép virágot, és a megosztásban elmondtuk, hogy kinek-kinek mi volt hivatásának legszebb pillanata, és melyek azok az erőforrások, amik lendületet adnak, és amiből a másik is meríthet.

 

 

2010. május 30.

Átadásra került az egykori Fiúiskola - most Óvoda épületének kulcsa

Nagy örömünkre 2010. május 30-án átvettük az évek óta várt ingatlan kulcsait. Az óvoda épületét kiürítették, mivel az új óvoda felépült és átadásra került. A kulcsátadáson többen is jelen voltunk a nővérek részéről, hogy mindent szakszerűen menjen, és a több szem többet lát elv miatt is. Jelen volt: Takács M. Klarissza, Kóródi M. Veronika, Hajós M. Ágnes, Lendvai Zalán - volt szécsényi plébános, Sánta Zsolt, dr. Vukovári Győző - ügyvéd. Az intézményt nagyon lelakott, tönkrement állapotban találtuk. A hivatalos átadás jegyzőkönyvének elkészítésére a Polgármesteri hivatalban került sor.

Ezzel egy új fejezet nyílt meg az idősotthon és a nővérek életében. Bár nagy feladat lesz az intézmény felújítása, ami sok időbe és sok pénzbe is fog kerülni, reményeink és vágyaink egyre közelebb kerültek megvalósulásához.

2010. május 24.

Máriaremete Karizmák ünnepe

Évente rendezi meg az Esztergom-Budapesti egyházmegye a Karizmák ünnepét Máriaremetén. (Az egyházmegye szerzetesrendjei, plébániai közösségei, a Karitász, a katolikus iskolák és egyéb lelkiségi csoportok kavalkádja ez, ahol mindenki bemutatja a tevékenységeit). A szerzetesek Hivatás-sátrában veszünk részt most hetedik éve valamilyen programmal. Idén képeslaphímzés volt a feladat – fél tíztől délután fél háromig meg sem álltunk; kicsinek, nagynak öröme telt benne egyaránt.

2010. május 24.

Pünkösdi búcsú a Betániában – Szécsény

2010-ben a Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közösségének kápolnájának búcsúja ismét szép ünnepség keretében zajlott. Varga Kapisztrán ferences testvérünk mutatta be az ünnepi szentmisét. Ismét szép számban jelentek meg kedves vendégeink. Kápolnában és a folyosó egész mentén, székeken, padokon ülve, vagy állva lehetett a szentmisén részt venni. Az utána következő agapéra az udvaron került sor, hol az evés és beszélgetés mellett idén egy Betánia vásárt is megrendeztünk. Az ebből befolyó adományokat az új Betánia építésének a javára gyűjtöttük. Lakóinkkal kézműveskedéssel készültünk. Volt képeslap, gipsz figurák, festett üveg, kötések… Az eladók maguk a lakóink voltak, akik hűségesen kitartottak minden fáradalmuk ellenére is. Hálásan köszönjük minden jótevőnk adományát!

2010. május 23.

Az esztergomi Lánynevelő Intézetben lakó fiatalok Pünkösdi keresztelője

Második éve veszünk részt az esztergomi Leánynevelő Intézet életében, ahol hetente Bibliaórát tartunk dr. Székely János püspök atyával együtt. Ennek gyümölcseként az idén három leány kérte a keresztség szentségét, januárban Ágnes, májusban pedig Niki és Adrienn. Mindkét alkalommal dr. Székely János püspök atya szolgáltatta ki a szentséget szentmise keretében. A liturgián és az agapén nemcsak mi vettünk részt, hanem a nevelők és a hittancsoport néhány tagja. Vidám énekléssel zárult a nap.

2010. május

Májusi kirándulás a nagyvenyimi munkatársainkkal

Nagyvenyimben 46 fő idősotthont működtetünk Kiss Csaba Gábor vezetésével. Idősotthonainkban nemcsak mi szerzetesnővérek vagyunk jelen, hanem együtt dolgozunk civil munkatársainkkal. Az otthon fenntartója a rendi vezetőség. Hogy személyesen is találkozhassunk egymással, májusban vendégül láttuk őket Esztergomban. Közös kirándulás keretében megtekintettük az esztergomi Vármúzeumot, majd Dobogókőre mentünk. Jó volt kötetlenül elbeszélgetni, személyesen megismerni egymást.

2010. május 1.

Kislőd - Sobri Jóska Park - avagy a rendi kirándulás

Mindannyiunk számára fontos a közösségi lét, de ez nemcsak az imában, szolgálatban merül ki. Szükségesnek tartjuk, hogy időnként kikapcsolódjunk és kötetlenül legyünk együtt – akár egy kirándulás keretében. Május első napján ellátogattunk a kislődi Sobri Jóska Kalandparkba, ahol a bátrabbak kipróbálhatták magukat az erdei „túlélő pályán”, de azoknak is jutott program, akik kevésbé vállalkozó szelleműek. A napot szalonnasütéssel zártuk.