„Mondom nektek: amit a legkisebbek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek.” Mt 25,40 

Az 1920-as években 3 millió koldus országa volt Magyaroszág. P. Oslay Oswald ferences tartományfőnök indította el a kis közösséget Páhok Mária Franciska és Kroumann Mária Magdolna segítségével, ferences világi rendi lányokból. Oswald atya felismerve korának szükségletét, és az a társadalmi kihívás foglalkoztatta, miként lehetne megoldani a szegények és elesettek ügyét. Így bontakozott ki lelkében az Egri Norma eszméje.

Az Egri Norma által összekapcsolta az önkéntes társadalmi mozgalmat az egyházi karitatív munkával. Ennek a munkának fő szervezői és lebonyolítói a szegénygondozó nővérek voltak, akik csak Krisztusnak kívántak szolgálni felkarolva a társadalom legszegényebbjeit: koldusokat, hajléktalanokat, öregeket és mindazokat, akiknek senkijük nem volt, akik kiszolgáltatottak.

1927. szeptember 14-én, Mátraverebély-Szentkúton Páhok M. Franciska, Kroumann M. Magdolna és három ferences világi rendi társuk felajánlották életüket Istennek, a szegények áldozatos szolgálatára. Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek áldásával elindult a szervezett szegénygondozás, nap mint nap felkeresve és gondozva a társadalom elesettjeit. A Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségét az illetékes római Szerzetesi Kongregáció 1930. február 27-én egyházmegyei jogú kongregációnak nyilvánította.

A kommunizmus viharait átvészelve a rendszerváltás következtében 1990-ben nyílt meg első házunk Esztergomban. Ez lett Rendünk központi háza, és a fiatal jelentkezők szerzetesi képzése is itt történik.

Jelenleg ezen kívül még két házban él szerzetesi közösségünk, Siófokon és Szécsényben, ahol az ott élő emberek mellé szegődünk és elkísérjük őket életük egy-egy szakaszán. Nagy ajándék, hogy nap, mint nap együtt dicsérhetjük az Urat, és szolgálhatjuk Őt a rászorulókban, a szegényekben.

Az imádságból erőt merítve Jézus küld minket azokhoz, akik a társadalom peremére szorultak, egyedül maradtak és segítségre van szükségük. Alapelvünk a szolgálatban: visszaadni az embernek emberi méltóságát.

Életünk az imádságból forrásozik, testvéri közösségben örvendező lelkülettel éljük meg a munkás hétköznapokat. Szent Ferencet követjük egyszerűségben és a minoritás szellemében, aki mindenkinél kisebb akart lenni. Példaképünk és kísérőtársunk Szűz Mária a Jézus felé vezető utunkon.

Törekszünk nyitottak lenni az adott városban élők szükségleteire és konkrét segítséget nyújtani nekik. Feladataink között fontos a családok gondozása, hitre nevelés, szentségekre való felkészítés, cigányok gondozása. Különös szeretettel fordulunk idős, beteg testvéreink felé, idősotthonokban, kórházban látogatjuk, gondozzuk őket. Sokan keresnek meg bennünket lelki gondjaikkal, amire lelki beszélgetéssel, lelkivezetéssel, lelkinapokkal és lelkigyakorlatok tartásával válaszolunk.

 

Anyaház, noviciátusi ház:
Kóródi M. Veronika általános főnöknő
Hajós M. Ágnes házfelelős 
Cím: 2500 Esztergom, Kossuth u. 50
Tel/Fax.: (33)311-977
E-mail: ferszeg.nov@invitel.hu

Ferences Szegénygondozó Nővérek közössége
Magó M. Teréz házfelelős
Cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 12. 
Tel.: (32)370-639

Ferences Szegénygondozó Nővérek közössége
Érsek M. Anna házfelelős 
Cím: 8600 Siófok, Kele u. 23. 
Tel.: (84)311-027
 

Ferences Betánia Idősek Otthona:
Takács M. Klarissza intézményvezető
Cím: 3170 Szécsény, Haynald L. u. 7. 
Tel.: (32)370-639

Ferences Szegénygondozó Nővérek Szeretetotthona
Kiss Csaba Gábor intézményvezető 
Cím: 2421 Nagyvenyim, Táncsics u. 6. 
Tel.: (25)259-425